Stadsontwikkeling

Stadsontwikkeling · 09.09.2020
Arnhem is een stad met ruim 160.000 inwoners en licht groeiende. Ondanks haar beperkte omvang kent de stad een bovengemiddeld aantal culturele en creatieve instituten en initiatieven. Een van die initiatieven is ‘Coehoorn Centraal’, een door enkele burgers van de stad opgezet project om (startende) creatieve ondernemers in een community-omgeving te huisvesten en daarmee een stimulerend eco-systeem tot stand te brengen. Het effect van het initiatief bleek breder: het werd een geheel nieuwe...
Stadsontwikkeling · 01.11.2018
Berlijn is het afgelopen decennium in rap tempo veranderd. De stad is tussen 2008 en 2018 sterk gegroeid: ze toont en ademt globalisering, op vrijwel alle vlakken.

Stadsontwikkeling · 24.10.2018
© Peter Bijl
Stadsontwikkeling · 17.10.2018
Natuurlijk spreekt de Berlijnse Muur, bijna 30 jaar na haar vreedzame Val, nog altijd tot de verbeelding. De gespannen deling van de stad liet ook op gebied van stadsontwikkeling diepe kloven na, tot op de dag van vandaag. ‘Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört’, zei voormalig West-Berlijnse burgemeester en Bondskanselier Willy Brandt bij de hereniging van ´West´ en ´Oost. Zijn woorden zouden nog lang toekomstmuziek blijven: vanaf 2009 leek Berlijn pas echt samen te groeien - en...