De toekomst van stadstoerisme (3): Denk anders over reizen
Reizen · 22.05.2021
ESSAY // Een beter en authentieker stadstoerisme is alleen mogelijk als stadsbesturen en hun adviseurs meer afstand nemen van economische 'logica'. Toerisme is als uitvloeisel van onze universele reisbehoefte in de eerste plaats een cultureel fenomeen dat van onschatbare, immateriele waarde voor een stedelijke samenleving is. Het toekomstbestendig maken daarvan vereist een fundamenteel ander denken over het nut en de waarde van bezoekers.
Het Grote Ongewisse
Redactioneel · 18.05.2021
De toekomst van de mensheid is ongewis. Wel zo goed als zeker is: deze toekomst gaat een urbaan karakter krijgen. 'We' hebben dus alle belang bij een zo goed mogelijk ingerichte urbane ruimte. Wat dit 'zo goed mogelijk' inhoudt, daarover bestaan zeer uiteenlopende inzichten. STADTGEIST gaat op zoek naar ontwerpen en (botsende) ideeën voor betere stedelijke samenlevingen. De motivatie voor onze missie is voor een belangrijk deel ingegeven door de uitwerkingen van de pandemie op het leven in onze

Steden aan de geopolitieke tafel
Politiek · 17.05.2021
Nu thema's als duurzaamheid en klimaat hoog op de mondiale politiek agenda staan, groeien de mogelijkheden voor grote steden om hun internationale invloed uit te breiden. Ondertussen verenigen steden zich meer en meer in internationale organisaties. Kunnen steden er verhoudingen in de wereldpolitiek op hun kop zetten?
Circulair pionieren in Utrecht: Hof van Cartesius
Leven · 15.03.2021
Het Hof van Cartesius in Utrecht pioniert op het terrein van circulair bouwen. STADTGEIST-redacteur Paul de Bruijn kreeg er een rondleiding en kwam veel te weten over dit unieke project.

De toekomst van stadstoerisme (2): vermijd oude valkuilen
Reizen · 08.02.2021
ESSAY Voor het terugdringen van overtoerisme bestaat geen toverformule. Het promotiebureau van Amsterdam werkt aan oplossingen, maar kan geen afstand nemen van oude ideologieën. Juist dat is nodig toerisme beter te maken.
Stedelijke leegloop? Of: De lokroep van het groen
Leven · 05.02.2021
2021 wordt een jaar vol uitdagingen voor onze steden. De verstrekkende corona-maatregelen maken urbaan leven werledwijd niet aantrekkelijker. Tegelijkertijd is er - vooral bij hen die het kunnen betalen - veel interesse voor een leven ‘in the middle of nowhere’, waar je je eigen groenten kweekt groeit. Staan stedelijke samenlevingen een grote uittocht te wachten? Een eerste verkenning.

De toekomst van stadstoerisme (1): Een nieuwe wind in Amsterdam?
Reizen · 27.01.2021
ESSAY // Amsterdam denkt na over een post-covid-toerisme. Wat zich begint af te tekenee: overtoerisme is geen luxeprobleem, maar een grote opgave met meer maatschappelijke struikelblokken dan je zou verwachten.
Leven · 17.10.2020
Stadmaker Paul de Bruijn zette in 2013 het burgerinitiatief Coehoorn Centraal op, in Arnhem. Het proces was taai, maar heeft voor zijn stad nieuwe visies op gebiedsontwikkeling opgeleverd.

Paul Spies
Cultuur · 07.10.2020
Cultuur werd in Berlijn niet alleen ten tijde van de Koude Oorlog als belangrijk prestigemiddel gezien; het is het nog altijd. Niet alleen heeft de stad nog altijd de beschikking over een dubbele dosis culturele instellingen (eigen versies voor het westen en het oosten), de cultuurinjectie rondom het Museumeiland en Humboldt-Forum doet daar de laatste jaren nog een schepje bovenop. Over de directe band die cultuur en politiek in de Duitse hoofdstad met elkaar onderhouden, en zijn eigen rol...
Herdenken is cultuurpolitiek
Cultuur · 18.11.2018
De Duitse eenheid heeft richting gegeven aan het gezamenlijk herdenken van Duitse historie. In de aanloop naar die ontwikkeling spelen ook de Tour de France, David Bowie en Ronald Reagan een rol. Historicus Edo Schreuders over de Duitse ´herinneringscultuur´.

Meer weergeven