Hofdames
Leven · 15.03.2021
Ze worden de ‘hofdames’ genoemd: Bianca Ernst, Charlotte Ernst en Simone Tenda. In oktober 2015 wonnen zij de open oproep voor pioniers die samen met de gemeente de Utrechtse Vlampijpzone op de creatieve kaart willen zetten. Het is inmiddels 6 jaar later en 'het Hof van Cartesius', vlamt alsof het al decennia bestaat. Dit wonderlijke project combineert grote ambities met een Hollandse nuchterheid.
Geen toeristen, maar bezoekers (3)
Politiek · 14.02.2021
Toeristen brengen geld in het laatje. Op zichzelf is dat prima. Een toeristisch aanbod maken kost immers geld en dat moet terugverdiend worden. Toch is toerisme in de kern helemaal niet het hypercommerciële verschijnsel, dat het in dit (laat-)Kapitalistische tijdperk veelal geworden is. Schraap je de vette laag saus van massaconsumptie weg, dan is toerisme een uitvloeisel van een menselijke oerdrift: de behoefte om te reizen en onze wereld te ontdekken. Hoe kun je nu in die behoefte voorzien...

Geen toeristen, maar bezoekers (2)
Politiek · 08.02.2021
Het bestrijden van overtoerisme is een ingewikkelde opgave. Het promotiebureau van Amsterdam werkt aan oplossingen, maar kan geen afstand nemen van oude ideologieën. Juist dat is nodig toerisme beter te maken.
De lokroep van het groen
Leven · 05.02.2021
2021 wordt een jaar vol uitdagingen voor onze steden. De verstrekkende plannen van regeringen en andere instituties in reactie op de pandemie plaatsen maken urbaan leven niet aantrekkelijker. Tegelijkertijd is er veel interesse voor een leven ‘in the middle of nowhere’, waar je ‘off-the-grid’ je eigen groenten kweekt groeit. Staan stedelijke samenlevingen een grote uittocht te wachten? Een eerste verkenning.

Geen toerist, maar bezoeker (1)
Politiek · 27.01.2021
De internationale reisbranche breekt zich er het hoofd over: het toerisme na de pandemie. Hoe gaat dat eruit zien? Als één van de steden die dreigde te bezwijken onder overtoerisme, ontwikkelt Amsterdam plannen tegen de toeristische monocultuur en overlast. Terug naar het oude normaal gaat het niet worden, zo veel lijkt zeker.
Leven · 17.10.2020
Stadmaker Paul de Bruijn zette in 2013 het burgerinitiatief Coehoorn Centraal op, in Arnhem. Het proces was taai, maar heeft voor zijn stad nieuwe visies op gebiedsontwikkeling opgeleverd.

Cultuur · 07.10.2020
Cultuur werd niet alleen ten tijde van de Koude Oorlog als belangrijk prestigemiddel gezien; in het hedendaagse Berlijn is het dat nog altijd. Niet alleen heeft Berlijn als erfenis van vier decennia Duitse deling nog altijd de beschikking over een dubbele dosis culturele instellingen, de cultuurinjectie rondom het Museumeiland en Humboldt-Forum doet daar de laatste jaren nog een schepje bovenop.
Politiek · 05.10.2020
Auteur: Tom Bergrath

Herdenken is cultuurpolitiek
Cultuur · 18.11.2018
De Duitse eenheid heeft richting gegeven aan het gezamenlijk herdenken van Duitse historie. In de aanloop naar die ontwikkeling spelen ook de Tour de France, David Bowie en Ronald Reagan een rol. Historicus Edo Schreuders over de Duitse ´herinneringscultuur´.
Historie · 02.11.2018
De DDR: er is steeds minder van over, in het oude Oost-Berlijn. Op zoek naar de sporen van de socialistische heilstaat.

Meer weergeven