Posts met de tag 1918 - 2018Historie · 11.03.2018
Willen we de schizofrene relatie tussen Duitsland en Rusland doorgronden, dan kunnen we niet om de Vrede van Brest-Litovsk uit de Eerste Wereldoorlog heen. Een ´gedicteerde´ vrede, die een eeuw na dato nog altijd uiterst relevant is - bijvoorbeeld met het oog op de Krim.
Historie · 25.01.2018
Sporen van Berlijnse geschiedenis zijn ook in de Benelux te vinden. In Doorn herinnert een tentoonstelling aan de de ballingschap van Kaiser Wilhelm II.

Politiek · 19.01.2018
Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht. In Duitse socialistische kringen zijn het nog altijd klinkende namen. Dat bleek wel uit de hoge opkomst voor de Luxemburg-Liebknecht-demonstratie, de jaarlijkse winterse herdenkingsmars ter ere van deze, in 1919 vermoorde voorvechters van de Duitse arbeidersbeweging. STADTGEIST liep mee, en rapporteert.
Historie · 08.01.2018
Het leverde hem de Nobelprijs voor de Vrede op. Toch lijkt het verder een voetnoot in de moderne geschiedenis. Het veertienpuntenplan dat de Amerikaanse president Woodrow Wilson in januari 1918 aan zijn Congres voorlegde, als blauwdruk voor internationale vrede, werd in het Verdrag van Versailles grotendeels genegeerd. Toch is het voorstel verdacht actueel in het huidige Trump-tijdperk. Waarom eigenlijk?