TRANSFORMATIE

STADTGEIST-themamagazine 1 / 2020


- INHOUD -


VoorwoordHoofdartikel /

Hoe Berlijn verandert

GLOBALISERINGHistorie /

De DDR vervaagt

OOST-BERLIJN


Vliegveld Tempelhof

ERFGOEDInterview /

Inspiratie


Politiek /

Meer dan hoofdstad

MACHT EN ONMACHT


Vastgoedhaaien

WOONCONFLICTENCultuur /

Herdenken als cultuurpolitieke strategie

COLLECTIEVE HERINNERING


Stadsontwikkeling /

Eindelijk eenheid?

BESTEMMINGSPLAN

De gespannen tweedeling van Berlijn, tussen 1949 en 1989, liet ook op gebied van

stadsontwikkeling diepe kloven na. Ze zijn tot op de dag van vandaag te voelen. Vanaf 2009 leek Berlijn pas echt samen te groeien - en te smelten - tot één stad, met de blik eindelijk vooruit gericht.


Rotterdam vs Berlijn

PARALLELSTEDEN

Het unieke DNA van de Berlijn valt niet te klonen. Al is er één stad die, zij het slechts een klein beetje, in de buurt komt:

Rotterdam. Waar dat aan ligt? Een aantal

opmerkelijke parallellen in stedelijke

ontwikkeling. We doen ze in dit artikel uit

de doeken.