Wegwijzer in urbane cultuur en ontwikkeling

STADTGEIST is geboren vanuit een fascinatie voor grote steden. De stad is het brandpunt van menselijke scheppingsdrang en creativiteit; hier ontstaat een veelheid aan nieuwe inzichten en schrijven mensen geschiedenis - iedere dag opnieuw. Wij maken deze complexe ideeënwereld toegankelijk en stippelen voor onze klanten routes uit in de urbane wirwar, op zoek naar nieuwe inzichten, indrukken en perspectieven.   

Wij bieden:

STADTGEIST maakt een eigen digitaal magazine én levert in opdracht kwaliteitscontent rondom urbane kwesties en ontwikkelingen.  

STADTGEIST organiseert leerzame excursies en ontwikkelt cultuurproducten  rondom urbane thema's voor diverse doelgroepen.   

STADTGEIST ontwikkelt eigen visies op stedelijke samenlevingen. Hierover kunnen wij presenteren, informeren en adviseren. Artikelen


Stadexpedities

Voor stadmakers,
-bouwers en -ontwikkelaars