Productie

De oprichters van STADTGEIST - Peter Bijl en Tom Bergrath - hebben jarenlange ervaring op het gebied van cultuurproductie en stadstoerisme en beschikken op deze terreinen over een uitgebreid (internationaal) netwerk.  

In de loop der jaren hebben wij ons gespecialiseerd op een aantal thema's: 

  • Stadsontwikkeling, in het bijzonder de culturele en maatschappelijke aspecten daarvan; 
  • (Hoofd)stedelijke politiek; 
  • Cultuur- en mediabeleid
  • Cultureel ondernemerschap; 
  • Internationale uitwisseling; 
  • Stadstoerisme
  • Urbane cultuur en historie.  

Verhalen inspireren
Wij geloven in de kracht van narratieve structuren. Deze bieden volgens ons de beste mogelijkheid om kennis over te dragen en ervaringen te delen. Het zijn uiteindelijk verhalen (en niet statistische gegevens en algoritmes) die mensen inspireren en tot actief en zinvol handelen aanzetten - zeker in urbane samenlevingen.      

Internationaal netwerk
Wij ontwikkelen tours, excursies en inspiratiereizen voor zowel gezelschappen die vanuit beroep veel te maken hebben met stedelijke thema's als voor gezelschappen die interesse hebben voor uiteenlopende aspecten van urbane cultuur en historie. Door ons internationale netwerk zijn wij in staat om stadsexpedities, excursies en inspiratiereizen in verschillende wereldsteden aan te bieden.    

Complexiteit doorgronden
Nergens zijn zoveel menselijke kennis, collectieve herinneringen en individuele ervaringen samengebald als in stedelijke samenlevingen.  Wij kunnen complexe urbane kwesties, perspectieven en ideeën omzetten naar naar lichtverteerbare verhalen, tentoonstellingen en podiumpresentaties. Met onze cultuurproducten willen wij mensen helpen de dynamiek van urbane culturen te doorgronden en hier inspiratie uit te putten.