Politiek

Geen toeristen, maar bezoekers (3)
Politiek · 14.02.2021
Toeristen brengen geld in het laatje. Op zichzelf is dat prima. Een toeristisch aanbod maken kost immers geld en dat moet terugverdiend worden. Toch is toerisme in de kern helemaal niet het hypercommerciële verschijnsel, dat het in dit (laat-)Kapitalistische tijdperk veelal geworden is. Schraap je de vette laag saus van massaconsumptie weg, dan is toerisme een uitvloeisel van een menselijke oerdrift: de behoefte om te reizen en onze wereld te ontdekken. Hoe kun je nu in die behoefte voorzien...
Geen toeristen, maar bezoekers (2)
Politiek · 08.02.2021
Het bestrijden van overtoerisme is een ingewikkelde opgave. Het promotiebureau van Amsterdam werkt aan oplossingen, maar kan geen afstand nemen van oude ideologieën. Juist dat is nodig toerisme beter te maken.

Geen toerist, maar bezoeker (1)
Politiek · 27.01.2021
De internationale reisbranche breekt zich er het hoofd over: het toerisme na de pandemie. Hoe gaat dat eruit zien? Als één van de steden die dreigde te bezwijken onder overtoerisme, ontwikkelt Amsterdam plannen tegen de toeristische monocultuur en overlast. Terug naar het oude normaal gaat het niet worden, zo veel lijkt zeker.
Politiek · 05.10.2020
Auteur: Tom Bergrath

Politiek · 28.10.2018
Vanwege de cruciale betekenis van Duitsland voor Europa is het van belang om de Duitse politiek niet allen te volgen, maar ook om deze te doorgronden. Vanuit het centrum van de Duitse macht is dat al geen eenvoudige opgave, laat staan buiten de Duitse staatsgrenzen. STADTGEIST wil in in deze en komende edities (internationale) machtsstructuren in de Duitse hoofdstad ontrafelen. Dat behelst veel meer dan alleen het reilen en zeilen van Angela Merkel of andere kopstukken. We trappen af met met...
Politiek · 17.10.2018
De Berlijnse woningmarkt is een slagveld geworden. Na een decennialange stagnatie is de stad de laatste jaren zodanig angesagt dat ze de groeiende vraag naar woonruimte amper kan bijhouden. Nu voor de investeerders alle middelen geoorloofd lijken, lopen de sociale spanningen op. Maar welke factoren hebben die Berlijnse woningmarkt zo overspannen gemaakt? We lichten er een aantal uit.

Politiek · 02.05.2018
De Dag van de Arbeid is al sinds jaar en dag een fenomeen in Berlijn. Ieder jaar op 1 mei is Kreuzberg het toneel van levendige demonstraties en straatfeesten. Stadtgeist doet verslag - en verklaart waarom deze dag vrijwel overal in Europa wordt gevierd - behalve in Nederland
Politiek · 15.04.2018
Tekst en beeld: Tom Bergrath

Politiek · 19.01.2018
Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht. In Duitse socialistische kringen zijn het nog altijd klinkende namen. Dat bleek wel uit de hoge opkomst voor de Luxemburg-Liebknecht-demonstratie, de jaarlijkse winterse herdenkingsmars ter ere van deze, in 1919 vermoorde voorvechters van de Duitse arbeidersbeweging. STADTGEIST liep mee, en rapporteert.
Politiek · 21.10.2017
Berlijn zet je aan het denken. Voor inspirerende woorden hoef je soms alleen maar om je heen te kijken.