Reizen

De toekomst van stadstoerisme (3): Denk anders over reizen
Reizen · 22.05.2021
ESSAY // Een beter en authentieker stadstoerisme is alleen mogelijk als stadsbesturen en hun adviseurs meer afstand nemen van economische 'logica'. Toerisme is als uitvloeisel van onze universele reisbehoefte in de eerste plaats een cultureel fenomeen dat van onschatbare, immateriele waarde voor een stedelijke samenleving is. Het toekomstbestendig maken daarvan vereist een fundamenteel ander denken over het nut en de waarde van bezoekers.
De toekomst van stadstoerisme (2): vermijd oude valkuilen
Reizen · 08.02.2021
ESSAY Voor het terugdringen van overtoerisme bestaat geen toverformule. Het promotiebureau van Amsterdam werkt aan oplossingen, maar kan geen afstand nemen van oude ideologieën. Juist dat is nodig toerisme beter te maken.

De toekomst van stadstoerisme (1): Een nieuwe wind in Amsterdam?
Reizen · 27.01.2021
ESSAY // Amsterdam denkt na over een post-covid-toerisme. Wat zich begint af te tekenee: overtoerisme is geen luxeprobleem, maar een grote opgave met meer maatschappelijke struikelblokken dan je zou verwachten.