· 

Massaal bezochte Rosa-Luxemburg-optocht: Op de bres voor de internationale solidariteit

Tekst en beeld: Tom Bergrath

Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht. In Duitse socialistische kringen zijn het nog altijd klinkende namen. Dat bleek wel uit de hoge opkomst voor de Luxemburg-Liebknecht-demonstratie, de jaarlijkse winterse herdenkingsmars ter ere van deze, in 1919 vermoorde voorvechters van de Duitse arbeidersbeweging. Ook deze editie was weer een gelegenheid voor marxisten uit heel Europa een vuist te maken vóór de internationale solidariteit én tegen de onderdrukking van de arbeidersklasse door het kapitaal. Wij hoorden oude strijdliederen en zagen veel rode vlaggen met hamers en sikkels. Maar wat ons vooral opviel waren de vele Turkse en Turks-Koerdische betogers, die hun stem luidkeels lieten horen, niet in Ankara of Istanbul, maar juist hier in Berlijn, een eeuw na de Duitse Novemberrevolutie. Zeker ook met het oog op ons themajaar 1918 - 2018, en de relevantie voor het heden, maakten STADTGEIST de volgende impressie. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0